5 najlepszych książek o kościele

20 sierpnia, 2018

W pięciu najlepszych książkach o kościele odnajdziemy omówienia wielu tematów szeroko związanych z instytucją kościoła, jego historią, związaną z nim społecznością. Możemy dowiedzieć się także o konfliktach wewnątrz kościoła, które rozgrywały się w ciągu jego wielowiekowej historii. Dzięki zapoznaniu się z najlepszymi pozycjami traktującymi o szeroko pojętej tematyce kościoła, każdy czytelnik poszerzy swoją wiedzę z tego zakresu oraz bardziej świadomie będzie patrzył na tę instytucję w czasach obecnych.

 

”7 wielkich mitów o Kościele Katolickim”

Pierwsza z pięciu najlepszych książek o kościele podejmuje tematykę mitów, które narosły wokół  nauczania Kościoła Katolickiego. Kluczowym zadaniem niniejszej pozycji jest próba zbadania i wyjaśnienia siedmiu najbardziej utrwalonych fikcji związanych z instytucją Kościoła. Autor prezentuje najważniejsze fakty bez zbędnych emocji, które zazwyczaj towarzyszą tego rodzaju tematyce. Stara się rzeczowo i z naukową precyzją przedstawić każdy omawiany problem w taki sposób, aby można było oddzielić prawdę od fikcji.

''7 wielkich mitów o Kościele Katolickim''

”Zadziwiający kościół. Jak katolicyzm ukształtował nasz świat”

Kolejną wartą uwagi pozycją jest ta autorstwa Mike’a Aquilina. W niniejszej książce autor przedstawia nam bezsporne fakty ukazujące, jak bardzo nauka katolicka ukształtowana społeczne normy, które teraz uchodzą za uniwersalne. Stara się udowodnić, że gdyby nie wielowiekowa działalność Kościoła Katolickiego, świat nie wyglądałby tak jak to ma miejsce teraz. Zwraca także uwagę na bezsporny wkład Kościoła w naukę i sztukę oraz, co powinno wydawać się najważniejsze- w rozpowszechnienie fundamentalnych praw takich jak prawo do godności osobistej czy prawo do życia, które w czasach przedchrześcijańskich dostępne były tylko dla wybranych. Swoistą rolę odgrywają również przedmioty kultu religijnego. W pracowniach brązowniczych są wykonywane piękne naczynia liturgiczne i gongi kościelne, które z pewnością mogą być uważane za bezpośredni wkład kościoła w otaczającą nas sztukę.

''Zadziwiający kościół. Jak katolicyzm ukształtował nasz świat''

”Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy”

Trzecią najważniejszą książką o kościele jest ta będąca wywiadem rzeką z papieżem Benedyktem XVI, którą przeprowadził Peter Seewald. Kilka lat po opuszczeniu Stolicy Apostolskiej papież Benedykt XVI postanawia ostatni raz wypowiedzieć się na temat wielu fundamentalnych kwestii związanych ze światem. Porusza wiele kontrowersyjnych tematów, także i niechlubnych wydarzeń mających miejsce w Watykanie, przykładowo o aferze Vatileaks czy lobby gejowskim w Kościele. Papież dzieli się też swoimi refleksjami na temat kondycji współczesnego Kościoła oraz zastanawia się, jakie wyzwania stoją obecnie przed duchownymi Kościoła Katolickiego.

''Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy''

”Zrozumieć kościół. Eklezjologia praktyczna”

Głównym celem autorów niniejszej książki jest ukazanie obecnej wizji i postaci Kościoła. Według nich Kościół ma przyszłość tylko tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie rozwijać się w myśl zasady Jezusa Chrystusa, czyli powinien być otwarty na świat, na inne religie i odmienne światopoglądy. Książka ta jest idealną pozycją zarówno dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani ogólną tematyką kościelną, jak i dla tych, którzy chcą przede wszystkim lepiej zrozumieć działalność Kościoła.

 

 ”120 prostych pytań i odpowiedzi. Bóg – Kościół – Wiara”

Ostatnia pozycja wśród pięciu najlepszych książek o Kościele ma za zadanie odpowiedzieć na fundamentalne pytania z dziedziny Kościoła, wiary czy Boga. W książce przewija się szereg pytań, na które z pewnością każdy człowiek w ciągu całego swojego życia szukał odpowiedzi: czy istnieje Bóg? Co się stało z Maryją, kiedy Jezus umarł na krzyżu? Kim jest Duch Święty?

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *